Stressbehandling til en medarbejder

Forløbet

Efter en indledende samtale med dig som leder eller en HR partner, aftaler jeg en afdækkende samtale med medarbejderen. Formålet med denne samtale er at afdække medarbejderens situation og oplevede belastninger. Samtalen munder ud, såfremt medarbejderen ønsker det, i en tilbagemelding til dig som leder. Denne tilbagemelding belyser medarbejderens nuværende belastningsgrad, prognose og hvis muligt de oplevede belastninger. Tilbagemeldingen indeholder også et forslag til dig om en ledelsesmæssig handlingsplan, såfremt det er relevant. Ønsker medarbejderen at fortsætte i et stressbehandlingsforløb hos mig, guider jeg medarbejderen igennem restitueringsprocessen, coacher dem frem til hvilken støttende adfærd der vil understøtte deres trivsel fremadrettet og støtter dem under den ofte følelsesmæssigt meget krævende indslusningsfase. Når vi opdager aspekter, der er relevante at dele med dig som leder, giver jeg dig en aftalt tilbagemelding på det. Sideløbende har du som leder mulighed for at få ledelsesmæssig sparring hos mig på de udfordringer, du oplever at stå med i denne situation.

Forløbet hvis din medarbejder er kollapset

Er medarbejderen kollapset og kræver fuld sygemelding vil et typisk forløb indebære 6-10 samtaler over en periode på 4-6 måneder inkl. tilbageslusning op til fuld tid på arbejdet.

Forløbet hvis din medarbejder er stressramt

Er medarbejderen stressramt og har brug for en deltidssygemelding vil et typisk forløb indebære 5-6 samtaler over en periode på 2-3 måneder inkl. tilbageslusning op til fuld tid på arbejdet.

Har du en stressramt medarbejder?

Det kan være en svær opgave at løfte, når du opdager en stressramt eller overbelastet medarbejder. Der er hensynet til medarbejderen selv og dernæst er der hensynet til den daglige drift, teamet og prioriteringerne. Når du har en stressramt medarbejder i forløb hos mig er ledelsesmæssig sparring på håndtering af de udfordringer, du oplever det giver teamet og dig som leder, en inkluderet del af konceptet og prisen.

3

“Jeg stiftede bekendtskab med Eva i forbindelse med et stress forløb på min nuværende arbejdsplads. Igennem et intensivt forløb med regulære samtaler hos Eva og et stress reducerende mindfulness kursus, som jeg tog på Evas anbefaling, kom jeg efter lidt over en måned tilbage på min arbejdsplads.

Man føler sig straks godt tilpas og tryg i Eva selskab. Hun evner at kigge direkte ind i ens selv uden fordomme eller forudantagelser. Den rolige samtale form og Eva’s behagelige væsen, dygtige faglighed, samt dybe menneskelige indsigt giver ro og øjeblikkelig fortrolighed.

For mig betød Eva’s vejledning at jeg kom hurtigt tilbage på arbejde og lærte at forstå mig selv og min omverden på en markant anderledes måde der har gjort mig mere robust og forstående over for mig selv og min omverden.

Mødet med Eva har på mange måder ændret mit liv og jeg har efter det afsluttede stress forløb fortsat hos Eva for at arbejde videre med min selvudvikling.

Jeg kan varmt anbefale Eva til virksomheder som enkeltpersoner.”

– Rasmus Kehlet. On Trade/ Carlsberg Danmark