Eva Lilleør

Eva Lilleør rådgiver, coacher og underviser i dag primært erhvervsledere, mellemledere, specialister og projektledere i private virksomheder, der har brug for direkte rådgivning og konkret hjælp i forbindelse med ledelse, stress og eksistens.

Eva Lilleørs rådgivning og faglighed bærer præg af at hun startede sin vej på Teologi på Aarhus Universitet. Her læste hun i 4 år, inden hun i 1998 erkendte, at selvom hun var troende, troede hun ikke på en dogmatisk formidling af en enkelt sandhed om livet og det guddommelige. Denne erkendelse præger alt Evas arbejde og formidling i dag. Hun arbejder ud fra den enkle og forløsende erkendelse, at vi alle er bærer af vores egen sandhed. I både de personlige samtaler, i kurserne og workshops er dette således det centrale tema: at finde ind til og genkende denne sandhed, således du hjælpes til at leve og arbejde i overensstemmelse med denne.

Baggrund og metode

Mellem teologistudiet og opstart af egen virksomhed i 2010 arbejdede Eva 12 år i detailhandlen. Først som sælger, dernæst som leder i forskellige positioner. Dette har givet Eva en håndgribelig forståelse af de udfordringer og dilemmaer, man møder som leder og mellemleder i en virksomhed. En forståelse, hun bringer med ind i sit arbejde som rådgiver, underviser og coach. Undervejs i dette forløb deltog Eva i forskellige lederuddannelser og tog også en uddannelse som professional coach hos Axept.

I 1.1.2010 startede Eva Lilleør egen konsulentvirksomhed i Sønderborg med fokus på HR bistand til små og mindre virksomheder. Hurtigt udviklede det sig til at blive med en hovedvægt på ledelsessparring, personlig ledelsesudvikling samt teamudvikling. Som følge af efterspørgsel hos kunderne videreuddannede Eva Lilleør sig i stressrådgivning som professionel stresscoach hos Majken Matzau Erhverspsykologer, i team facilitering med bl.a LEGO® SERIOUS PLAY® metoden samt FISH og i personprofilanalyserne DISC, PTP og PTL.

1.8.2013 startede Eva Lilleør som associeret partner og avancerede i 2015 til Partner i konsulenthuset Trivium, der arbejder med strategisk ledelse med LEGO® SERIOUS PLAY® metoden som speciale. Eva Lilleør blev, som de øvrige partnere er, specialiseret i at anvende denne metode til at hjælpe virksomhederne til en eksekverbar strategi. Igennem dette strategiske arbejde fik Eva Lilleør træning og indblik i de strategiske og organisatoriske sammenhænge, der er i alle organisationer og hvordan det præger lederopgaven på højt niveau. Denne strategiske viden og systemiske forståelse anvender hun i dag i sin rådgivning og i sin undervisning indenfor ledelse, stress og eksistens.

I 2013 begyndte Eva Lilleør at videreuddannede sig indenfor mindfulness hos Heinrich Johansen med et ønske om at sætte fokus på præventiv stressbehandling. I dag anvender Eva teorierne og metoderne fra mindfulness som en naturlig del af værktøjskassen i alt sit arbejde og opretholder en høj faglighed igennem en solid egen-praksis. Derudover underviser Eva i mindfulness på retreats på Kreta i fire uger om året med fokus på mindfulness, kravfrihed, ro, natur og omsorg igennem rejsebureauet Tid til Ro.

kontakt eva