Ved du, at der findes et sted uden dom og uden ambition?

Jeg besidder evnen til åndsnærværelse. Det er en evne, jeg altid har haft. Lige så længe som jeg har været bevidst, har jeg mærket, set, hørt og forstået sammenhænge og andre dimensioner end den, den logiske intelligens oplever og forholder sig til. Du kan sammenligne det med at jeg, som en musiker, er født med en særlig sans for at høre genklangen fra ånden – i den enkelte og i universet.

En sans, jeg i mine voksne år bevidst har skærpet og trænet for at kunne møde mennesker der, hvor vi ofte glemmer at møde os selv. Fra vores inderste selv. Der, hvor dom og ambition ingen plads har. Der, hvor den ubetingede kærlighed og modet til at se og blive set som vi er, ånder frit.

Du er fri

Dette nærvær, dette ubetingede kærlige møde, sætter dig fri. Fri af dine egne og kulturens bånd, som du bevidst og ubevidst har taget på dig. Fri til at leve i overensstemmelse med den, du egentlig er. Fri til at huske på, hvem du egentlig er. Inderst inde. Dybest nede. Dermed evner dette ubetingede møde at forløse.

Åndsnærværelse skal, ikke altid, men ofte trænes. Det ubetingede kærlige møde sker derfor måske først igennem mødet med mig eller en anden eksistentiel rådgiver. Men dernæst og jo allervigtigst sker forløsningen i mødet med dig selv, hver gang du lykkes med at møde dig selv i åndsnærværelse. Jeg kalder dette møde, dette nærvær med dit inderste selv, for et hjertemøde.

Du er ikke alene

Åndsnærværelse er altså først og fremmest et nærvær med dit inderste selv. Dit inderste jeg. Den, du altid har været og altid vil være. Dernæst er det et nærvær med det, der er omkring dig. Den verden, det univers, du er rundet af. Oplevelsen af og forståelsen for den forbundethed, vi alle har. Med hinanden, med moder jord, med alt levende. Ingen af os er frit svævende molekyler i en tilfældighedens verden. Alle hører vi til et sted. I tid, rent geografisk, menneskeligt, åndeligt.

Åndsnærværelsen hjælper dig altså til at finde hjem til det ståsted, der er dit. Uanset hvad det er og være nærværende med det. Forløsningen indebærer at se, at alle er vi bærer af vores eget ståsted, vores egen sandhed. Nærværet med denne sandhed hjælper dig med styrket at træde videre ad den vej, du nu engang vælger at gå i dette liv.

Spirituel praksis

Åndsnærværelse tilbyder dermed ikke fast definerede dogmer, ej heller en regelbog eller specifikke ritualer. Men den betoner og træner, at nærvær med ånden og en fast etableret praksis i det at være nærværende med ånden, hjælper dig med at stå styrket i dit liv. I din vej.

Der er mange forskellige måder at være åndsnærværende på og der er ikke noget der er mere rigtigt eller forkert end andet, så længe du drager omsorg for dig selv i det. Mærkværdigt nok er der jo etablerede spirituelle praksisser, der indebærer selvskadende adfærd.

Det eneste, jeg vil anbefale dig at være opmærksom på, når du starter din praksis er:

  1. Find en troværdig åndelig lærer/præst, du er i tillid til. Rejsen kan være turbulent i perioder og kræver supervision af et kompetent menneske.
  2. Tillad dig selv at prøve forskellige metoder af. Måske er din vej til åndsnærværelse noget helt andet, end du havde forestillet dig?
  3. Opsøg og vær del af et fællesskab. Gå i kirke. Find en cirkel med ligesindede. Tal med andre om dine oplevelser, om din rejse. Der er mange søgende mennesker, der føler sig ensomme og isolerede på deres indre rejse.

Hvis du oplever at disse ord vækker genklang i dig og du har brug for at tale mere om det, er du velkommen til at kontakte mig. Jeg referer også gerne videre til andre lærer/eksistentielle rådgivere, hvis du har brug for det.

Du kan også booke tid til en personlig eksistentiel samtale hos mig. Læs mere her.

Kærligst Eva

Note:

Deler du det populære ord “Spiritual” op, ser du, at det er dannet af to: Spirit (ånd) og Ritual (Praksis).

Har du hørt sangen “There is a place” med Wild Roses?