Eksistens og mindfulness

Du lever lige nu i en foranderlig verden med øget acceleration, kompleksitet og effektivitet. En verden, hvor det meste er vigtigt og bør prioriteres. En verden, hvor de naturlige pauser ikke længere er naturlige – de er forsvundet i takt med systemerne effektiviseres.

Fraværet af pauser og tilstedeværelsen af kompleksitet og acceleration betyder noget for den måde, du er tilstede i livet på. Du mærker det måske allerede? Behovet for at stoppe op, for ikke at have travlt, ikke at skulle ville noget for en stund.
Bevidst vælge at tage tiden til at tænke, at mærke efter, at forholde dig til dig selv, til livet og dine valg heri? Måske er det tid til en pause?

Kurser i eksistens og mindfulness

Podcasts