Det sker, at jeg sidder med et dybt frustreret menneske i min konsultation. Et menneske, der er noget så træt. Udmattet. Overbelastet. Og hvor forløsningen skal starte med noget så alment menneskeligt, at vi helt kan komme til at overse det.

De fleste ser let bestyrtet på mig, når jeg forslår det. Det kan da ikke være dét, der skal åbne døren mod deres vej til bedring? Deres situation er jo så alvorlig. Men indtil nu har det vist sig, at når vi åbner lige netop den dør, har det den effekt, at mange andre døre efterfølgende åbner sig selv. Døre, der åbner ind til oplevelser af nærvær, ro i sindet, egenomsorg, rummelighed og overskud.

GRUNDESSENSEN ER GLÆDE

Hvad er det så, jeg forslår? Grundessensen i det, jeg forslår er at gå ud i livet og lave ballade af den glade slags. Ligesom da du var barn. Den slags, hvor du følte dig lidt uartig og samtidig sat fri af begrænsninger og regler. Der, hvor du mærker lysten og livsenergien bølge frit igennem dig. Måske, fordi du hopper du fra en høj vippe, tager din yndlingskjole på, kysser din udkårne dybt og inderligt eller klatrer op i et træ og sidder der og spiser kirsebær, bare fordi du kan.

Ballade hjælper os med at sætte os frie til at mærke glæden. Ikke den tænkte, velovervejede glæde, men den glædesrus, der kommer når vi overraskes af os selv eller af andre ind i noget uventet livfuldt. Ind i overgivelsen til øjeblikket,  ind i tossetheden, ind i latteren. Selve vores livsenergi sættes fri i latteren, i glæden.

BALLADEMETODEN FORLØSER SPÆNDINGER I KROP OG SIND

Vores hjerner kan godt have svært ved at forstå det. Alvorlige problemer skal løses med alvorsfulde tanker. Og ja, selvfølgelig skal de det. Vi kan ikke le livets udfordringer væk. Men vi skal samtidig vide, når vi tænker alvorlige og til tider tunge tanker har de det med at forstærke hinanden i en alvorsfuld tankespiral. En tung tanke bliver efterfulgt af en lige så tung eller endnu tungere tanke og nedad og indad i en dyb tankespiral går det. Og her virker Ballade metoden som den bedste forstyrrelse. Lethed og latter forløser spændinger i både krop og sind. Og ligesom vores tankespiraler kan blive tungere og dybere, kan også vores lethed afstedkomme en glædesspiral, hvor vi hjælper os selv til et mildere blik på livet og os selv.

AT TE SIG TOSSET KRÆVER TRÆNING

Derfor må du godt lade som om. Lade som om du er glad. Lade som om du skal til at lave ballade. For der er ikke et kvalitetsstempel på glæden eller tossetheden. Måske er det mange år siden, du sidst har teet dig tosset eller mærket latteren bølge igennem kroppen? Så er det jo kun naturligt, at det kræver lidt træning, lidt øvelse inden letheden rigtig får tag i dig. Så øv dig. Gør dig umage. Inviter gerne andre med ind i legen. Stol på, at vejen vil vise sig, når du tillader dig selv at slippe de tunge tanker for et øjeblik ind i et tosset gøremål.

Rigtig god fornøjelse,

Kærlig hilsen,
Eva

DU ER SKABT TIL GLÆDE

“Åh, husk nu at le

Din latter smitter

Og glæder os alle

Din latter lyser op.

Løsner op.

Giver genklang.

I dig og i os.

Le.

Du er skabt til det. “

 – Eva Lilleør

FAKTA:

EN MINDFUL EFTERMIDDAG PÅ SLOTTET.

Du kan også åbne en dør indtil glæden, roen og nærværet igennem mindful meditation. Hvis du har lyst til at prøve, hvordan det er eller blot gerne vil trænes i at fastholde din egenpraksis, så kan du melde dig til her. Det er for alle. Det er gratis.

Klik her for at gå til eventet.