Leder coaching og rådgivning

Det nødvendige modspil

Ledere jonglerer i dag et arbejde med en høj kompleksitetsgrad. Der er ofte ingen nemme beslutninger, hverdagen præges af hårde prioriteringer og en oplevelse af for lidt tid. Netop derfor er det effektivt at sikre sig et rum, hvor der er plads til eftertanke. Hvor der for et øjeblik er kravfrihed og et åbent sind. Hvor der er robust mod- og medspil på strategien, ledelsen af medarbejderne og dig selv. Disse elementer sikrer nemlig at du reelt forholder dig til din ledelsesopgave, sådan som den udfolder sig og ikke, som du tænker den burde være eller frygter, den bliver. Leder coaching og rådgivning er konkret, praksisnær og altid relateret direkte ind i din virkelighed. En leder coach hjælper dig, når du føler du er ved at miste overblikket, fordfæstet eller gennemslagskraften i din organisation eller hos dine kunder.

Fleksibel rådgivning

Leder coaching og rådgivning sessions er fleksible og spænder mellem coaching, supervision, træning og rådgivning alt afhængig af din nuværende situation og det, du har mest behov for at få sat fokus på. Metoden bestemmer jeg efter en kortlægning af dine ønsker. Ved afslutningen af din session aftaler vi sammen en handleplan med nogle få punkter, der skal hjælpe dig med at fastholde fokus og handle på dine indsatsområder. Som ledercoach kan jeg hjælpe dig, med et stort fokus på dig og dine behov igennem processen. Et typisk leder coach-forløb med mig er på mellem 3-5 sessioner og løber over ca. 3 måneder, men du forpligter dig aldrig på at fortsætte længere, end du har brug for eller lyst til.

udmattet