I dag er det 1. marts og kalenderen byder velkommen til foråret. Og på mange måder er det tydeligt for os, trods vinterkulde og blæst, at lyset er på vej. Vintergækker og erantis er dukket op af jorden. Fuglene er på vej tilbage til træerne. Lyset har vundet indpas og dagene er blevet længere. Mørket, aftenen indfinder sig nu atter der, hvor vi forventer det og ikke midt på eftermiddagen.

Måske lader du bare årstiderne gå deres gang uden nogle yderligere falbelader. Men der er noget rodfæstet, noget oprindeligt, i at give dig selv et øjeblik, hvor du markerer for dig selv, at årstiden skifter. For du påvirkes jo at naturen, lyset, varmen og kulden omkring dig. Når du markerer dette skift med et lille ritual eller en ceremoni, du vælger, markerer du også overfor dig selv at det er tid. Tid til at sige farvel og tak for at kunne byde noget nyt velkomment.

Disse øjeblikke, disse ceremonier, hvor du byder noget velkommen og tager afsked med andet, renser og sætter på plads inden i. Du markerer overfor dig selv med respekt og højtidlighed at det der var, havde betydning på godt og ondt og du gør dig klart, at du må åbne dig for det, der kommer.

Når du siger vinteren tak for det der var, takker du jo for alt det, der var.Det kan være læringer, modstand, mørke – men også fordybelse, tid til det nære, indadvendthed og eftertanke. Og dette lille taknemmelige øjeblik sætter dig fri til at byde det, der kommer velkomment. Gerne med håb. Håbet om det, der måtte komme i dit forår.

EN ENKEL CEREMONI

Jeg gik ned på en vinterfrossen strand i dag og sagde vinteren tak i aftenlyset. Lavede en cirkel af sten på stranden og placerede mentalt alt det, vinteren havde bragt mig på godt og ondt inde i cirklen. Og så tillod jeg mig selv et øjeblik at mærke ind i mit hjertes dybeste håb for foråret, der kommer. Vendte mit ansigt mod aftensolen og lod sollyset gennemstrømme mig og håbet i mit hjerte. Bød foråret velkommen.

HJÆLP TIL EN PERSONLIG CEREMONI:

  • En ceremoni skal først og fremmest udtrykke noget i og fra dig.
  • Mærk ærligt ind i, hvad du gerne vil med ceremonien: hvad er dit ønske? Er det en markering, en bøn, en afsked…?
  • Taler du til nogen/noget der er udenfor dig selv? Eller er det en højtidligholdelse af noget overfor dig selv?
  • Vær i tillid til, at du sagtens lave en ceremoni med det, du har ved hånden. Lad kreativiteten og spontaniteten råde når øjeblikket eller dit ønske opstår.
  • Giv dig selv den tid, du har brug for. Forsøg ikke at gøre den længere. Nogle ceremonier er korte, andre lange. Det ved du først, når du udfører den.
  • Lav den alene eller sammen med andre, som det opleves rigtigst for dig.

Rigtig god fornøjelse.

Må foråret bringe dig lys og glæde i dit liv.

Kærlig hilsen Eva

Ps. Billedet er taget i dag på Drøsselbjerg Strand, hvor jeg har lånt et sommerhus af et par kære mennesker.