Begynder du at føle trang til at handle?

Til at tage det næste skridt – ud og væk fra den tranceagtige mellemtilstand, vi er landet i?

Så er du ikke alene. Mange af os spørger sig selv lige nu, hvad det næste kloge, rigtige skridt mon er. Vi undersøger og overvejer og vi pudser krystalkuglen ekstra hårdt i håb om at vi må få et glimt af fremtiden…

Og på den måde kan vi komme til at forlede os selv til at tro, at det er skridtet, der er vigtigt. At det er afgørende, at vi tager det rigtige næste skridt.

Især i disse krisetider. Vi må ikke sætte en fod forkert. Næh nej. Vi skal pinedød lægge den rigtige strategi. For vores arbejde, vores økonomi, vores firma, vores familie… Sikre vores og deres overlevelse, ikke sandt?

Konsekvensen af alle disse tanker er ofte, at vi lammes af vores egne tanker, vores egne overbevisninger. Vores blik sløres og til vores frustration forbliver krystalkuglen lige så mælkehvid og uigennemsigtig som altid.

Men det der sker og som skaber frustrationen hos os er det samme der sker, som når vi kommer til at rette blikket hen imod (den manglende) stilhed i en meditation, fremfor hen imod det stilheden afslører for os, det der ligger lige bagved stilheden.

Lige så lidt en meditation handler om stilhed, lige så lidt handler næste skridt for dig om selve skridtet i denne situation, hvor du ikke kan regne ud, hvordan verden ser ud lige om lidt.

I stedet handler det om afsættet – om det, der ligger bag dit næste skridt, om at du bevidst flytter dit blik hen til det fundament, den intention, der ligger til grund for, hvorfor og hvordan du gerne vil tage det næste skridt.

HVAD ER MON DIN INDERSTE DRIVKRAFT?

Vi drives alle af noget, der er grundlæggende meningsfuldt for os. Vi mærker det alle sammen. Det er bare ikke altid, at det føles naturligt eller giver mening at dele det med andre,- men inde i os, der er der noget, som altid er tilstede.

Vi møder det i vores valg, i vores adfærd, i måden vi taler på,  i måden vi handler på i hverdagen. Vi møder det også, når vi oplever, at det i nogle situationer er nærmest ubærligt at gå på kompromis, mens vi i andre situationer kan indgå kompromiser uden det føles særligt omkostningsfuldt.

Mærkværdigt nok, så er det faktisk sjældent, vi forbinder os med denne dybere liggende meningsfuldhed i vores liv.

Ofte så møder vi den blot som et genskin i vores egne holdninger og bevidste eller ubevidste valg. Og det er også dette genskin, der kan hjælpe dig med at blive klogere på hvad din dybereliggende mening er. Hvad er det egentlig, der driver dig? Hvad er det, du altid vender tilbage til?

Hvis vi f.eks. har økonomisk tryghed som vores mening, så vil vi ofte være omhyggelige med hvordan vi forbruger vores ressourcer og sætte pris på at andre også udviser den opmærksomhed. Finde glæde ved at tjene penge.

Hvis vi måske har fællesskab som mening, søger vi ofte at være noget for andre. Gøre en forskel. Yde og bidrage hvor vi kan og mærke en oprigtig glæde over at lykkedes.

Har vi etikken og moralen som meningsdannende for os, sætter vi ofte en ære i at være ordentlige mennesker i alle aspekter af livet og søger det samme hos andre. Eller det kan være noget helt fjerde… Der er cirka lige så mange måder at opleve, hvad det er, der er meningsfuldt på, som der er mennesker.

Hvad oplever du er din?

Mening altså?

Kan du mon sætte et ord på?

NOGEN GANGE SKIFTER DEN, MENINGEN

Et skift i meningsfuldhed ser jeg for eksempel ske hos mine kunder, når der sker livforandrende skift i livet i deres liv, såsom at gå fra at være single og karriereminded til at blive forældre og have fundet en livspartner.

Eller når deres nærmeste bliver alvorligt syg.

Eller når de oplever selv noget livsforandrende, der får dem til at tage livet op til revision. Revurdere deres målsætninger, deres pejlemærker.

Og det er som det skal være. Meningsfuldhed er ikke statisk. Det er ikke nødvendigvis et livsvalg, men er noget, som kan udvikle sig, følge dig igennem dit liv. Jeg er næsten villig til at vædde med at det er noget andet der er vigtigt for dig nu end dengang du var 13 år og teenager, ikke sandt?

DIT LYS I MØRKET, DIT PEJLEMÆRKE

Gevinsten ved at opdage hvad det egentlig er, der er afgørende vigtigt og meningsdannende for os, er stor.

Fordi, når du får tænkt lidt ind i, hvad det egentlig er, der altid er vigtigt for dig, hvad du altid vil bestræbe dig på at være tro i mod uanset omstændighederne, så har du fundet dit lys i mørket – din indre pejlemærke.

Lige der, er du landet i noget, der er sandt for dig – og dermed har du fundet det afsæt, det fundament, du kan træde dit næste skridt ud fra og handle på baggrund af.

Det er altså ikke nødvendigvis så vigtigt lige nu, hvad du handler ind i, træder ind i. Alt ting er alligevel så uforudsigeligt lige nu. Verdenskortet er bogstavligt talt under forandring.

Det, der er vigtigt er, at du ved, hvad du kommer fra. Hvilken mening, der er det bærende fundament for dine beslutninger. Hvilken mening, der fremadrettet kan bære konsekvenserne af de valg, du må træffe nu.

Hvordan vil det være ikke at træffe beslutninger på baggrund af dybe bekymringer, af frygt og afmagt – men på baggrund af den dybeste meningsfuldhed inde i dig?

Frit?

”A journey of a thousand miles, must begin with a single step”.

 -Lao Tzu

Må du træde varsomt, opmærksomt og modigt.

Kærligst
Eva

NB. Vil du gerne øve dig på det med at møde det stilheden afslører i en meditation?

Så kan du hente gratis guidede meditationer her:

Apple Podcasts

Spotify Podcasts