Personlig Livsstrategi

Træd et skridt tilbage

Nogle gange rammes vi pludseligt af livet. Uventede udfordringer spærrer for udsynet, vi kan føle os forvirrede og uden retning.

I en personlig livsstrategi coaching samtale tager vi hånd om de udfordringer og vi ser på dem i helhed med resten af din livsbalance. Forrykker de noget, styrker de noget eller er der risiko for, at du helt mister noget af syne i en tid?

Din livsbalance udgør alle aspekter af dit liv: dit arbejdsliv, dit familie- og socialliv og dit eget personlige liv.

Når det vi plejer ikke længere virker

Tvinges vi til at stoppe op og revurdere livet, situationen og vores valg i det.
Det kan være udfordrende at gøre, fordi det ofte kræver, at vi også gentænker alt det vi troede, vi vidste.Om jobbet, livet og os selv i det.
Men hvordan gør man det? Stiller spørgsmålstegn på den måde?

Livsstrategi?

Det kan lyde meget formelt at snakke om strategier i vores eget personlige liv. Men ligesom en strategi er med til at sætte både retning og skabe afsæt for handling i erhvervslivet, gælder det også i vores eget personlige liv, at jo skarpere vi er på vores egne indre værdier og ønsker om retning, jo bedre kan vi navigere efter det.

En strategi er ikke fastlagt for evigt, men bør tages op til revurdering, når der sker væsentlige forandringer i livet omkring os.

“Det kan lyde lidt alternativt. Men Eva er en slags engel i sin rolle som coach og rådgiver. Der er et blidt lys i Evas coaching, som gør det muligt, at få fat i de mest sårbare hjørner af ens problematikker, og bringe dem i spil på en måde, der gør at den sidste session med Eva ændrede mit selvbillede på en måde, der har sat en fundamental ny retning for måden jeg lever mit liv på.”

Gry Brøndum, Journalist

Bliv kontaktet af Eva

Vil du gerne kontaktes af Eva? 

Alle er velkomne hos Eva Lilleør, ledere som medarbejdere, private som virksomheder. Ingen er for store eller for små. Det spiller ingen rolle om du har været kunde hos Eva før.

Alle er velkomne til at tage kontakt og få et råd.