Executive Business Coaching

Stå stærkt i dig selv

Som menneske møder vi nogle gange en ydre eller indre modstand i vores liv, som tvinger os til forandring. Forandringen kan både opleves som noget godt eller som noget svært, men det er ikke pointen. Pointen er, at griber vi forandringen, kan den hjælpe os til at lande et sted, hvor vi står endnu stærkere i os selv, end vi gjorde før.

I en erhvervscoaching tager vi hånd om disse forandringer og ser på dem i helhed med resten af din livsbalance, uanset om forandringerne er private eller arbejdsrelaterede.

Erhvervscoach

“Having a space where I can speak freely with no regard to perception and politics, where I can discuss worries, concerns, and weaknesses openly is crucial to me. Here I can get an outside perspective and blow off some steam in the proper place as once you get to a certain level in a company the people you can discuss things with openly are quite few if any. Maintaining a professional relationship with my peers is key to me and I very much appreciate that I can open up to a person here who understands my environment and can give me professional advice without compromising me in any way. I also appreciate that it is a space where I can take a pause and get my mind straight and do a bit of guided meditation when needed”

COO, Anonym

Livsstrategi

Det kan lyde meget formelt at snakke om strategier i vores eget personlige liv. Men ligesom en strategi er med til at sætte både retning og skabe afsæt for handling i erhvervslivet, gælder det også i vores eget liv: Jo skarpere vi er på vores egne indre værdier og ønsker om retning, jo stærkere står vi i vores lederskab. Personligt og professionelt. En strategi er ikke fastlagt for evigt, men bør tages op til revurdering, når der er sket eller sker væsentlige forandringer i dit liv.

“Eva Lilleør har været en fantastisk hjælp, da jeg som direktør for 3 virksomheder, uden umiddelbar varsel blev ramt af en voldsom arbejdsrelateret stress og depression, opbygget igennem 20 år.  Jeg følte mig straks tryg i hendes hænder. Hun har en utrolig evne til at lytte, hvis du taler, tale når du lytter, – og få mig til at se helt klart, hvor det er mine problemer ligger. Hun har åbnet mig op på en tryg og empatisk måde, brugt mine styrker, hjulpet mig med at se mine svagheder og forvandlet mit livs største krise til en personligt udviklende rejse. Tag ikke fejl, bag den kærlige facade gemmer sig en stærk disciplin, der ikke er bange for den svære samtale. Eva er i stand til at give positiv energi som ingen anden, så meget, at vi i firmaet bruger fraser som “Jeg har altså brug for noget Eva”. I mit tilfælde foretrak jeg helt klart Evas effektive coaching frem for de psykologsamtaler jeg tog sideløbende med Evas behandling. Min varmeste anbefaling af Eva gives hermed.”

Morten Stjernholm, CEO

Kontakt Eva

Alle er velkomne hos Eva Lilleør, ledere som medarbejdere, private som virksomheder. Ingen er for store eller for små. Det spiller ingen rolle om du har været kunde hos Eva før.

Alle er velkomne til at tage kontakt og få et råd.