Projektleder coaching og rådgivning

Autoritet:

Et ofte overset element hos projektleder uddannelser er projektleder autoriteten. Og det selvom projektleder autoriteten har afgørende indflydelse på, hvordan et projekt får succes. I et projektleder coach forløb hjælper jeg dig med at finde ind til og derefter stå fast forankret i din autoritet som projektleder.

Effekten heraf er mangfoldig:

Du oplever, at det er nemmere at prioritere, også i vanskelige sager
Du fastholder et overblik og en retning, selv når det stormer omkring dig
Du får taget fat på de svære emner i tide med dine stakeholders og projektgruppe
Du hjælpes til at navigere i den virkelighed, der er og ikke den, der er skitseret
Du oplever øget gennemslagskraft og uddelegeringsevne

Projektleder coach forløbet:

Et projektleder coach forløb tager således afsæt i dig som projektleder, dine styrker og dine nuværende opgaver. Sammen ser vi helt konkret og praktisk på hvad der skal til for at du lykkes og hvordan du kommer derhen. Igennem opgaver, refleksioner og modspil hjælper jeg dig med at finde ind til, hvad det præcist er, der kendetegner din autoritet og hvordan du kan udleve din i din projektlederrolle, til gavn for dig selv, dit team og dine kunder. Et typisk projektleder coach forløb er på mellem 3-5 sessioner og løber over ca. 3 måneder. Du forpligter dig aldrig på at fortsætte længere, end du har brug for eller lyst til.

7